iot - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Nesnelerin İnterneti “IoT” kavramı internete bağlanabilen ve internet üzerinde mesafe, kullandığı protokol, cihazların kendi aralarında konuştuğu veya konuşamadığı yazılım dillerini göz ardı ederek, tüm cihaz tiplerinin internet denilen koca bir bulutun daha da büyüyeceği ve bu koca bulutun ayrılmaz parçalarından olacağını ifade eden bir kavramdır.

Kaynak: Gökhan TATAR