infrastructure master - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Windows networklerde, Kullanıcıların logon olduklarında bağlı oldukları grup bilgisini üzerinde tutan master’dır. (Global Grup vs.)
Active Directory Users And Computers üzerinden değiştirilebilir.

Domain adminlerin yetkisi bu rolde etkilidir.
Bir etki alanındaki nesneye başka bir etki alanındaki nesne tarafından başvurulduğunda, başvuru GUID'i, SID'i (güvenlik sorumlularına başvurular için) ve başvurulan nesnenin DN'sini gösterir. Altyapı FSMO rolü sahibi, bir nesnenin etki alanları arasındaki nesne başvurusunda kullanılan SID'ini ve ayırt edici adını güncelleştirmekten sorumlu olan DC'dir.