Handle - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bu terim birçok konuda kullanılır. Handle etme, handle edilme şeklinde.
Genellikle işlemek, ele almak, kullanmak gibi fiil anlamı taşır.