HTTPS - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
HTTPS(Secure Hypertext Transfer Protocol):

Internet veya Intranet platformunda yoğun olarak HTTP(Hypertext Transfer Protocol) protokolü kullanılmaktadır, HTTP doğası gereği iletişimi şifresiz olarak sağlamaktadır. Kimlik doğrulama, online alışveriş sayfalarında kredi kartı bilgisi veya bir çok kritik bilginin geçeceği noktada sadece HTTP kullanılması durumunda iletişim şifresiz gerçekleşecek ve başkaları tarafında rahatlıkla okunabilir durumda olacaktır. Kritik bilginin korunması ve başkalarının eline geçmemesi için HTTP protokolü ile SSL protokolü beraber kullanımı HTTPS protokolünü ortaya çıkarmıştır. HTTPS iletişimi esnasında verilerin tümü SSL protokolü esaslarına göre şifrelenerek iletilmektedir. HTTPS 'nin varsayılan port numarası TCP 443 'tür.