Güvenlik Yazılımı - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Başta bilgisayar ve akıllı mobil cihazlar(PDA) olmak üzere birçok teknolojik cihaza yüklenen, kullanıcı ile sistemin verimliliğini ve güvenliğini sağlayan yazılımlardır. Kullanıcıların isteklerine göre lisanslama, özelleşmiş sistemlerde çalışabilme, veri yönetimi(yedekleme, şifreleme, kurtarma vb.) seçenekleri sunabilme gibi avantajları bulunmaktadır.
Güvenlik yazılımları,
-Sistemi gerçek zamanlı izleyerek şüpheli/zararlı aktiviteleri tespit eder, bunlardan kurtulma veya bunları onarma seçenekleri sunar.
-Sistemi dışarıdan gelecek zararlılardan (internet ve çevre donanımlardan, ör:USB) koruyarak verimliliği ve güvenliği etkileyecek yazılımları etkisiz hale getirir.
-Sistemi gerçek zamanlı izlerken uygulamaların ve ilgili donanımların sağlığı hakkında bilgiler sunar, gerekirse bunların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur.