bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Domain Controller larımızın group policy leri dağıtmak için kullandığı SYSVOL\Policies klasörü altında barındırılır. Buradan da bakıldığında policy ler GUID isimlendirme yapısında tutulmaktadır. Etki alanına dahil olan sistemler kendilerine uygulanan policy leri buradan sistemlerine çekerek uygularlar.