Görevler Ayrılığı İlkesi - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin personel arasında paylaştırılmasıdır. Bu ilkenin uygulanması için kritik karar veya işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.