bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Global Catalog (GC), Active Directory Forest’ ı içinde yer alan her objeyi bulunduran bir veritabanıdır ve Global Catalog Server ‘ larda tutulur.
Global Catalog Server ise, bir veya daha fazla sayıda seçilmiş Active Directory Domain Controller’larıdır. Çok Domain’ li Active Directory Forest’ larında, adı geçen obje hangi Domain’de bulunursa bulunsun, mutlaka Global Catalog içinde yer alacaktır. Global Catalog, Active Directory veritabanında bulunur.
 
Global Catalog (GC) hakkında daha fazla bilgi için:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc728188%28WS.10%29.aspx