Global Catalog - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Global Catalog (GC), Active Directory Forest’ ı içinde yer alan her objeyi bulunduran bir veritabanıdır ve Global Catalog Server ‘ larda tutulur.
Global Catalog Server ise, bir veya daha fazla sayıda seçilmiş Active Directory Domain Controller’larıdır. Çok Domain’ li Active Directory Forest’ larında, adı geçen obje hangi Domain’de bulunursa bulunsun, mutlaka Global Catalog içinde yer alacaktır. Global Catalog, Active Directory veritabanında bulunur.
 
Global Catalog (GC) hakkında daha fazla bilgi için:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc728188WS.10.aspx
 
Global Catalog, Domain Controller üzerinde bulunan bir hizmettir. Bir Domain Controller, aynı zamanda Global Catalog olacak şekilde yapılandırılabilir. Tipik olarak ilk domain'in ilk domain controller'ıi aynı zamanda Global Catalog'dur.
Global Catalog'da, Forest'ın içindeki tüm tree'lerdeki, tüm domain'lerdeki ve tüm DC'lerdeki bazı nesnelerin salt okunur bir kopyası bulunur. (Her nesne'nin indexlenmesi gerekmez ancak User tipi bir nesne çok arandığı için mutlaka indexlenir) Global Catalog şu durumlarda işe yarar:
1- Birçok altalta domain bulunan bir forest düşünün. elma.local, altında istanbul.elma.local ve onun da altında satis.istanbul.elma.local isminde domain'ler olsun. Siz en üst domain'desiniz, aradığınız kullanıcı nesnesi an alttaki (satis) domainde bulunuyor. Global Catalog olmasa, ve siz search fonksiyonu ile bu kullanıcıyı aramaya kalksanız, içinde bulunduğunuz domain'in domain controller'ı bu nesneyi bulamayınca, sırasıyla alttaki DC'lere sormaya başlayacaktır. Bu iş, en alttaki Domain'in Domain Controller'ına kadar devam eder ve zaman kaybedersiniz. Oysaki Global Catalog olduğu (ve içinde, Forest'teki nesnelerin salt okunur kopyası olduğu) için, sorgu direk Global Catalog'a gider ve aradığınızı hemen bulursunuz. Bu anlamda, Global Catalog Exchange Server'ın en büyük yardımcısıdır diyebiliriz.
2- Universal Group dediğimiz (kısaca, forest içindeki her domain'den üye kabul edebilen bir grup tipidir diyebiliriz) grupların üyelik bilgileri, salt Domain Controller'da değil, Global Catalog olan DC'lerde tutulur. Kullanıcınız bir Universal Grup'a üye ise, ve ağ'da aktif hiçbir Global Catalog yok ise (diyelim ki 1 tane var ama kapandı), logon olamazsınız. Bunun tek istisnası, Domain Admins grubu üyeleridir. Onlar, ortamda aktif GC olmasa bile her zaman logon olabilirler.
Global Catalog sunucular, iyidir güzeldir ancak aralarında data replikasyonu yaparlar. Bu nedenle, GC'ler arasında kısıtlı bant genişliği olan hatlarınız varsa dikkatli planlama yapmalısınız. Eğer hat sıkıntınız yoksa ve tek domain'iniz varsa, tüm DC'leri GC yapmanızı tavsiye ederim.