Get-ADDCCloningExcludedApplicationList - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Klonlanacak olan kaynak domain controller makine üzerinde çalıştırılan bir powershell komutudur. Bu komut klonlanma sürecinde sorun teşkil edebilecek olan ve o bilgisayardaki yüklü servis veya programların bir listesini çıkarır.
Daha fazla bilgi için
 
http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2012/04/22/windows-server-2012-ile-virtual-domain-controller-vdc-vdc-klonlama.aspx