Garbage Collection - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Garbage Collection:Anlamı çöp toplama aracıdır.Bellek yönetimi için geliştirilen bu uygulamanın çalışma şekli ise .Net Framework üzerinde çalıştırdıgımız uygulamalar neticesinde zamanla kullanılmayan veya uzun süre sonunda erişilmeyen nesneleri bellekten kaldıran bir sistemdir.Yararı ise programlarla kontrol edilemeyen bellek sızıntılarını engellemesidir.Bu yöntemle bellekte (heap) üzerinde uygun alanlar açarak yeni nesnelere yer açılmış olur.
Active Directory içerisinden silinen objeler ilk olarak "deleted objects" konteynırı içerisine alınır ( yani direk fiziksel olarak silinmez ). Bu süreçte tabiki temel bir kaç öz nitelik dışındaki tüm öz nitelikleri bu obje için silinir. TSL süresi dolduğunda ise garbage collection işlemi sayesinde TSL süresi dolan objeler deleted objects kontaynırından alınarak fiziksel olarak silinir ki bu sürecin ismine garbage collection denir.
Varsayılan olarak 12 saat te bir objelerin AD veri tabanındaki TSL süresi kontrol edilir ve dolmuş olanlar fiziksel olarak silinir. Bu süreyi isterseniz değiştirebilirsiniz. Bu aşağıdaki objenin garbageCollPeriod Attribute ünden ayarlanmaktadır.
 
CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=COZUMPARK,DC=COM
 
Aşağıdaki şekilde daha özet bir görüntü sunmaktadır.