GDI Printering - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Düşük maliyetli yazıcı firmaları sürücü yazımında Windows’un GDI kütüphanesindeki baskı istemcisini  kullanarak yazdırma işlemini yaptırırlar. GDI Printering kullanan bilgisayarda;  çıktı öncelikle bitmap görüntülerine render edilir sonrasında yazıcıya gönderilir.