bu bir ukde! doldurmak ister misin?
IT dünyasında verilerin ve sistemlerin
-Geçerliliğini
-Tutarlılığını
-Güvenliğini
-Sürekliliğini
etkileyecek herhangi bir konum, durum veya olaya karşı önceden alınan ve/veya alınacak önlemlerin genel ve bütün olarak ele alınması etkinliğinidir.
Bir IT Pro'nun veya SYSADMIN'in "Felaket Senaryosu" kapsamında yapması gereken şeylerin başında sistemini tanımak gelir. Sistemini tanıyan, doğru yapılandıran ve verimliliğini sağlayan bir bilişim çalışanı, bunu korumak ve sürekliliğini sağlamak için ileriyi tahmin etmek, çalışma alanındaki zaafları asgari sürede gidermek ve sürecin hedefe ulaşmasını sağlamak için gerekli çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür.
Bu bağlamda öncelikli olarak sisteme göre "iç" ve "dış" olarak konumlandırılabilecek, toplamda üç veya daha fazla "çalışma başlangıç noktası" seçilir, bunlar baz alınarak sistem üzerinde veri analizleri ve diğer prosedürler yürütülür, ardından prosedürlere sistemin tepkisi ölçülerek konum-komut üzerine oluşan sistem davranışları üzerine analiz, değerlendirme ve sentez süreçleri yerine getirilerek sistemin sürece uyum sağlaması ve süreci yürütmesi için ihtiyaç duyduğu ve/veya duyacağı iyileştirmeler yapılır.
Bu tip faaliyetleri azami verimde ve asgari maliyette yürütmek için çeşitli bilişim firmalarının
-Veri yedekleme ve Geri Yükleme
-Sistem Sağlığı ve İşleyişi Kontrolü
-Sistem Değerlendirme Arabirimleri
başta olmak üzere bu konu üzerinde tasarlanmış donanım, yazılım ve diğer bilişim etkinlikleri vardır.
Yukarıdaki "felaket senaryolama" açıklamalarımızı, System Center Data Protection Manager'dan bir ekran görüntüsüyle noktalamak yerinde olacaktır: