Fast CGI - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
grafik arayüzüne sahip programlar ile web sunucularının iletişime geçmesini sağlayan bir protokoldür. Aslında cgi yani common gateway interface dediğimiz protkolün daha hızlı çalışması için sadeleştirilmiş bir halidir.