Failover Cluster Virtual Adapter - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Microsoft Cluster ortamlarda “Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter” adında bir interface oluşturur, hidden bir interface’dir, clusterlar arası iletişimi yürütür, heartbeat için bir redundancy sağlar. Bu interface mevcut interface üzerine bind olur. NetFT.sys (Network Fault Tolerant driver) yüklenmesi ise ipconfig /All üzerinden görülür kendisine APIPA adresi tahsis (169.254.1.2) eder, internal routing table tutar buradan network ve cluster node.lardan haberdar olur, bu ip üzerinden aslında data transferi yapılmaz bu IP fiziksel kart üzerine bind olduğundan Task Manager üzerinden utilizasyon görülür.