Exchange single instance storage - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Exchange Server mimarisinde birden çok kullanıcıya gönderilen bir mail' in tek bir kopyasının tutulması sayesinde yerden kazanım sağlanmaktadır. Yani örnek olarak siz 10mb boyutundaki bir mail' i 10 kişiye göndermeniz halinde Exchange Server eğer bu kullanıcılar aynı mailbox veri tabanında ise bu mail in bir kopyasını ve birde pointer tutar. Bu sayede 10x10 = 100mb yerine maksimum 20mb gibi bir veri saklanır disk üzerinde. Buradaki temel amaç tabiki az yer kaplayarak disk maliyetlerini düşürmek. Aynı zamanda yüksek boyutlu mailbox veri tabanlarının bozulması durumunda eseutil gibi araçlar ile düzeltilme süresi de bir hayli zaman alacaktır. 
Burada bahsettiğimiz pointer orjinal alıcı ve diğer alıcılar ile orjinal mesajın link bilgisini tutmaktadır. Exchange Server 2003 Sp1 den sonraki sürümler için mailbox  veri tabanları farklı olsa dahi sunucu değişmediği sürece bir mailbox ın A mailbox veri tabanından B mailbox veri tabanına taşınması durumunda bile SIS devam etmektedir. Ancak ortada farklı bir server var ise bu farklı server üzerinde duran kullanıcı için SIS geçerli olmuyor ve mail in bir kopyası o kullanıcıya ayrı olarak gönderilmektedir. Ancak ilk sunucu üzerinden diğer sunucuya bu ortak mail' i alan bir kullanıcı taşınırsa bu durumda diğer sunucuda da bu iki kullanıcı için SIS çalışır.
Örnek
A,B,C Server1 üzerinde
D Server 2 üzerindeki kullanıcılardır.
 
A kullanıcısı B, C ve D ye bir mail atarsa, A, B ve C için Server bir üzerinde bir pointer oluşur ayrıca mail in bir kopyası da Server 2 deki D kullanıcısına gönderir. Eğer bir şekilde B kullanıcısı daha sonra Server 2 ye move edilirse bu durumda bu önceden gönderilen mail veya mailler için otomatik olarak SIS oluşur. Bunu nasıl yapıyor derseniz , move işlemi sırasında Exchange Server mailleri ID bazlı takip eder ve bir çakışma olması durumunda pointer' ı tetikler ve link otomatik olarak oluşur.  
 
Not ; Bu özellik Exchange Server 2010 üzerinde yoktur.