bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server organizasyonunda kullanılan bir adres defteridir. Bu adres defterinin en temel özelliği Exchange Server üzerinde tanımlı olan tüm kullanıcı, grup ve diğer kaynakların adres bilgisini içermesidir. GAL en temel adres defteri olarak kabul edilir ve bunu yanında istersek ek adres defterleri açabiliriz. Örneğin Ankara ofisi çalışanları, Rize ofisi çalışanları veya Muhasebe, Pazarlama gibi sadece ilgili bölge veya departman çalışanlarını içeren adres defterleri tanımlanabilir. Ancak GAL özel bir adres defteri olup tüm organizasyondaki objeleri içerir. Ancak isterseniz GAL içinde ayrı tanımlama yapabilirsiniz. Yani Rize ofisi için ayrı adres defteri, ayrı gruplar, ayrı room adres listeleri yanında bu tüm rize adreslerini içeren ayrıca bir GAL oluşturup bunu ABP ile kullanıcılara bağlayabilirsiniz.