Exchange Multi-Valued Custom Attributes - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server SP2 ile beraber Mailbox, DistributionGroup, DynamicDistributionGroup, MailContact, MailPublicFolder, RemoteMailbox’ lar için ek özelliklerin barındırılmasını sağlayan yeni  5 adet "multi-value custom attribute" gelmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir
 
ExtensionCustomAttribute1
ExtensionCustomAttribute2
ExtensionCustomAttribute3
ExtensionCustomAttribute4
ExtensionCustomAttribute5
 
Buna bir örnek vermek gerekirse,
Aşağıda bir powershell komutu vardır
 
Set-TransportConfig -MaxSendSize 12MB
Bu komut mail gönderim tarafındaki limit değerini 12MB olarak değiştirmektedir. Aslında siz bu komutu çalıştırana kadar burada bir değer vardı, belki 10MB belki 15MB belkide farklı bir değer. Ama artık bunun bir önemi yok çünkü siz mesaj gönderim boyutunu 12MB olarak sınırlamak istediniz ve komutu çalıştırdınız.
Ancak Exchange server yapısında her zaman durum bu kadar basit değildir.
Örneğin bir dağıtım grubunun AD üzerindeki "ManagedBy"  attribute ( özniteliği ) için var olan değerleri aşağıdaki powershell komutu ile görebiliriz
 
Get-DistributionGroup Muhasebe | Format-List ManagedBy
 
Bu komut “Muhasebe” isimli dağıtım grubunun yöneticilerini listeler. Çıktı aşağıdaki gibidir;
 
ManagedBy : {cozumpark.com/Users/Administrator, cozumpark.com/Users/Hasan, cozumpark.com/Users/Hakan Uzuner}
 


Şimdi amacımız bu grubun yöneticilerine bir ek yapmak. Bunun için aşağıdaki gibi bir komut yazıyorum;
 
Set-DistributionGroup Muhasebe -ManagedBy Elif
 
Ancak bunu sonucunda ek olarak "Elif" kullanıcısını eklemek isterken diğerleri silinmiştir.
 
ManagedBy : {cozumpark.com/Users/elif}
 Multi-valued özellikler aslında single-valued özellikler gibi kullanılır,  ancak powershell içerisinde ekleme veya çıkarma yapmak istediğinizi belirtmek için birkaç tane ek syntax kullanıyoruz.
Eklemek için
@{Add="<value1>", "<value2>", "<value3>"}
 
Çıkarmak için
 
@{Remove="<value1>", "<value2>", "<value3>"}
 
Bizim örneğimiz için powershell’ i düzenlemek gerekirse aşağıdaki gibi olacaktır.
 
Set-DistributionGroup Sales -ManagedBy @{Add="serkan"}
Bu komutun sonucunda artık bu grubun yöneticilerine Elif’ in yanında Serkan’ da eklenmiştir.