Event Log - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
İşletim sisteminizle ilgili bilgi, uyarı ve hata mesajlarının görüntülenmesini sağlayan Windows Servisidir.