Endüstri 4.0 - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
4. Sanayi Devrimi. Otomasyon sistemlerinin (makineler, sensörler vb. teknolojilerin) üretim sistemlerinde bir arada kullanıldığı bir terimdir. Endüstri 4.0, IoT ve fiziksel sistemlerden oluşur. Akıllı Fabrikalar olarak tanımlayabileceğimiz sistemin oluşmasındaki ana etmendir. 
İmalat'da bütün verilerin kullanıcı bağımsız toplanması, ve izlenip analiz edilmesinde şimdiye dek olmadığı kadar hızlı ve kolay çözümler getirmekte böylece üretimlerin artması, bu artışa rağmen girdilerde tasarruf dönemini başlatmaktadır.
Karanlık Fabrikalar diye tanımlayabileceğimiz, insan gücünün olmadan üretimlerin yapılabileceği fabrika ortamları Endüstri 4.0 devrimi ile hayatımıza girmeye başlayacaktır.