Dradis - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Sızma testi vb. işlemler sonrasında, yalnız veya ekip çalışmasında elde edilen verilen paylaşılması, son raporun hazırlanması vb gibi işlemler için Dradis uygulaması kullanılabilir. Tüm verileri ortak noktada tutarak ekibin erişmesini sağlar.