Domain Naming Master - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
FSMO (Flexible Single Master Operations) rollerinden birisi olan Domain Naming Master orman çapında etkili olan bir roldür. Tüm orman içerisinde yeni domain ya da domain ağaçlarının oluşturulmasını veya silinmesini denetler. Oluşturulmak istenen yeni domain lerin tüm ormanda tek olduğunun kontrolünü yapar. Herbir ormanda Domain Naming Master rolünü üstlenen sadece bir dc bulunabilir.