Disk Aligment - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Disk partitionlarında meydana gelen kayma problemidir. LUN mantıksal olarak diski temsil eden kavramdır. Fakat bu mantıksal disklerin CHS yapıları storage ünitesinin yazılımı tarafından yine mantıksal olarak oluşturulurlar ve gerçekte arka planda her disk için ayrı ayrı adresleme yine depolama ünitesi tarafından yapılmaktadır.  Fiziksel disklerde standart olarak partition'ların 63. sektörden başlayacaktır çünkü sistemin açılması için gerekli MBR alanı 63 sektör kaplamaktadır. Geleneksel fiziksel diskler her zaman 512 byte bloklar bulunur. Ancak depolama üniteleri performans ve verimlilik gibi nedenlerden ötürü genellikle daha yüksek blok boyutları kullanırlar. (NetApp 4KB, EMC 64KB gibi) Hala kullanımda olan bir çok işletim sistemi ilk partition'ı oluştururken partition başlangıç sektörü olarak 63 seçerler. Bu işletim sistemlerine örnek olarak Windows 2003/2000/XP ve çeşitli linux türevleri verilebilir.
Windows üzerinde oluşturulan NTFS partition'ın cluster'ları SAN'deki LUN'un disk chunk'larına bire bir örtüşmeyecektir. Aslında bunun sebebi partition'un 63. sektörden başlamasıdır. Ve bu durum bizim için bu ekstra disk IO'su demektir, performans problemi demektir. Bu problemi gidermek performans açısından önemlidir.