Disable machine account password changes - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bir GPO ayarıdır, varsayılan olarak her makine 30 günde bir secure channel password değerini değiştirir, ancak bu policy enable konumuna getirilir ise bu şifre değiştirme işlemi yapılmaz.