Digest access authentication - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Yetkilendirme mekanizmalarından biri olan Digest authentication kullanıcıdan aldığı şifre bilgilerini ( credentials ) web server' a MD5 kriptolama mekanizması ile güvenli bir hale getirdikten sonra teslim eder. Yani Basic Authentication gibi cleat text göndermez.