bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Windows Server 2012 ile beraber gelen VDC clone özelliğinde kullanılan bir XML dosyasıdır.
 
Klonlama teknolojisinde, klonlanacak olan DC lerin üzerinde çalışan servisler ve programlar çok önemlidir. Bu servis veya programlar klonlama sürecine zarar verebilir. Bu nedenle Microsoft klonlanacak olan bir sunucu için aşağıdaki powershell yardımıc ile olası sorun teşkil edecek servis veya programların listesini bizlere göstermektedir
 
Get-ADDCCloningExcludedApplicationList
 
Bu komutun çıktısında, programlar veya servisler olabilir. Eğer bu programların gerçekten klonlamaya zarar vereceğini düşünüyor veya riske girmek istemiyorsanız bu programları öncelikle kaldırmak ardından klonlama sürecini tamamlamak ve tekrar geri yükleme yapabilirsiniz.
Eğer bu program veya servislerin sorun çıkarmayacağını düşünüyorsanız c:\windows\system32 içerisindeki DefaultDCCloneAllowList.xml açarak c:\windows\ntds altına CustomDCCloneAllowList.xml olarak kayıt ediyoruz.
 
Daha fazla bilgi için
 
http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2012/04/22/windows-server-2012-ile-virtual-domain-controller-vdc-vdc-klonlama.aspx