Deduplication - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Tekilleştirme. Yazılan verinin sabit ya da değişken büyüklüklerde, donanımsal ya da yazılımsal çözümlerle, hash-chunk gibi parçalara bölünerek yedeklenmesi-saklanması işlemidir. Aynı hash değelerine sahip verilerin tek kopyası tutulur ve diğerleri için linkler oluşturulur. Disk alanı daha efektif kullanılmış olur.
 Disk alanının daha verimli kullanılmasını sağlayan, her donanımda özellik olarak bulunmayabilen bir özellik.