Windows Server 2012 ile beraber gelen VDC clone özelliğinde kullanılan bir XML dosyasıdır. Bu dosya sayesinde klonlanacak Domain Controller' a ait bilgileri girebiliyoruz.

Bu dosya her windows server 20102 DC sunucusunda c:\windows\system32 altında yer alır. Biz klonlanacak bir DC içerisindeki bu dosyayı açıyoruz ve c:\windows\ntds altında ismi DCCloneConfig.xml olacak şekilde kayıt ediyoruz.

İçeriğine ise klonlanacak olan DC' nin isim, site ve ip ayarları gibi temel ayarlarını giriyoruz.

Örnek bir DCCloneConfig dosyası aşağıdaki gibidir

CloneDC01
Default-First-Site-Name

192.168.100.200
255.255.255.0

192.168.100.100
127.0.0.1

Daha fazla bilgi için

https://www.cozumpark.com/windows-server-2012-ile-virtual-domain-controller-vdc-vdc-klonlama/