Controlling the Scope of Group Policy Objects - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Scope, bildiğiniz gibi kapsam anlamında kullanılmakta olup GPO scope kavramı daha çok hazırladığınız GPO objesinin hangi Site, Domain, OU veya kullanıcı, makine gibi nesnelere uygulanacağınının belirlenmesidir.

Örneğin bir GPO oluşturdunuz ama bunu kapsamı ne olacak? Domaindeki bütün objeler mi? Tek bir site mı? Tüm makineler mi? Tüm kullanıcılar mı yoksa sadece İstanbul OU su altındaki kullanıcılar mı gibi kapsam belirleme işlemine denir.