Conditional Forwarder - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Conditional Forwarder düzenlemesine sahip olan DNS server ad çözümleme (name resolution) işlemini belli bir domain için yapar. Örneğin DNS server’ı cozumpark.com hostları için yapılan sorguların, cozumpark.com’dan sorumlu olan belli bir DNS’e yönlendirilmesi sağlanır. Bu işlem ad çözme işlemini hızlandırır ve yetklili serverları (authoritative server) arama işlemini azaltır.