Common internet File System CIFS cifs - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 SMB/CIFS bilgisayarlar arasındaki paylaştırılmış dosyalar, seri portlar ve yazıcılar gibi kaynakların ulaşılıp kullanılmasında işlev gören bir uygulama katmanı protokolüdür. İmzalama özelliği ( SMB Signing ) kullanılması halinde verinin bozulmadığını doğrular.