Checksum Offload - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Sunucu tipi ethernet kartlarında karşımıza çıkan bu seçenek, TCP checksum hesaplamasını sunucu üzerindeki CPU yerine kendi üzerinde yaparak CPU ya ek yük getirmez ve performans artışı sağladığı bilinir.