CCITT - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
CCITT (Consultative Committee of International Telegraph and Telephone) kısaltmasıdır. Artık ITU olarak anılmaktadır.

CCITT herbiri farklı alan için standart hazırlayan 15 alt bölüme ayrılmıştır.


A ve B : Prosedürler, terimler, tanımlamalar
D ve E : Tarifeler
F         : Telgraf ve mobil telefon hizmetleri
G ve D : Yayınlar
I          : Tümleşk Hizmetler Sayısal Ağı (ISDN)
J          : Televizyon yayınları
K ve L : Uygulamaların korunması
M ve N : Süreklilik
P         : Telefon yayınları
R ve U : Terminal ve telgraf hizmetleri
V         : Telefon ağları üzerinde data transferi
X         : Data iletişim ağları