C dili - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
C programlama dili 1970'li yılların başında doğmakta olan Unix işletim sistemi için bir sistem uygulaması dili olarak tasarlanmıştır. AT&T Bell laboratuvarlarında Dennis M. Ritchie tarafından yazıldı. Kendisinden önceki B dili üzerine kurulu bir yapı oluşturulmasından dolayı bu dil C olarak isimlendirilmiştir. UNIX işletim sisteminin yazımı için oluşturulan C dili başlangıçta sadece Bell laboratuvarlarında kullanıldı. C dilinin programcılar tarafından tanınmasındaki en Önemli adım 1978 yılında Dennis M. Ritchie ve Brain W. Kernighan tarafından"C Programming Language" isimli kitabın yayımlanması olmuştur. Bundan sonra C dilinin gelişmesi ve popülerliği gün geçtikçe artmıştır. Piyasada bulunan C derleyicilerinin çokluğu bunun bir kanıtıdır. C derleyicileri sahip oldukları geniş fonksiyon kütüphaneleri ve özellikle bu kütüphanelere grafik komutlarının eklenmesi günümüzde programcıların seçimlerinde önemli rol oynamaktadır