Bulk-Logged recovery model - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Veritabanı motorunun SELECT INTO ve BULK INSERT gibi toplu işlemleri minimum düzeyde log’a kaydettiği bir süreç. Bu recovery odelinde, bir log yedeği herhangi bir bulk işlemi içerirse, veritabanı, zaman içindeki bir noktaya değil, log yedeğinin sonuna geri yüklenebilir. Bulk-Logged recovery model, büyük bulk işlemler sırasında geçici olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır