Bandwidth - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Bant genişliği anlamına gelir. Bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir.[1] Bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur. Bilgisayar bilimlerinde; bant genişliği veya dijital bant genişliği kullanılan veya kullanılabilen veri iletişim kaynaklarındaki veri oranının bit/saniye cinsinden ölçülmesine denir.
https://sozluk.cozumpark.com/goster.aspx?id=179&kelime=Bant-Genisligi