BackDoor - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Backdoor (Arka Kapı) yöntemi aslında bir programlama mantığıdır. Sunucu(server) ve Uzak(hedef) olmak üzere iki bileşenden oluşur. Sunucu bileşeni hedef sisteme kurulur. Uzak bileşeni ise hedef sistemi uzaktan yönetmek için kullanılan bir araçtır. Backdoor genelde hack saldırıları için kullanılır. Hacking mantığında hedef sisteme "Arka Kapı" oluşturarak sızmak yatmaktadır. Backdoor'lar günümüzde aktif olarak bilgisayar korsanları tarafından kullanılan en can alıcı yöntemlerden birisidir.