Azure Privileged Identity Management - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Organizasyonunuza erişimler için kontrol, yönetim ve izleme özelliği sunan Azure Privileged Identity Management sayesinde Azure başta olmak üzere diğer Microsoft online servisler için de kritik hesaplarınızın güvenliğini sağlamış olursunuz.

Organizasyonlar kritik verilere ve kaynaklara erişen kullanıcı sayısının minimum olmasını ister. Bu noktada Azure AD Privileged Identity Management bizlere aşağıdaki temel özellikleri sunar

Azure Yöneticileri Kimdir?
Office 365 ve diğer bulut servisleri için just in time yani gerektiği zaman ölçüsünde yönetici hakkı atanmasını sağlar
Yöneticilerin sistemlere erişim bilgilerini ve yine yöneticilik hakları hakkında raporlar sunar
Kritik Roller' e erişim için uyarılar sunar.