AutoDatabaseMountDial - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server DAG ortamında bir mailbox server için kullanılan ayarlardan birisidir. Bu ayar, ilgili mailbox server için bir posta kutusu veri tabanının pasif kopyasının hangi şartlarda aktifleştirileceğini belirler.
Seçenekler aşağıdaki gibidir;
BestAvailability: Eğer copy queue length 12 veya daha düşük ise veri tabanı aktif edilebilir
GoodAvailability: Eğer copy queue length 6 veya daha düşük ise veri tabanı aktif edilebilir
Lossless: Veri tabanının aktif edilmesi için tüm logların kopyalanması şarttır. Yani pasif kopyayı tutan sunucuda hiç eksik log olmamalı.