Asynchronous Programming Model - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Belirli metotların asenkron çalıştırılmasını sağlamak üzere Begin/End

metot çiftlerini kullanan özel tiplerdeki .NET sınıflarıyla çalışma deseni. Örneğin: BeginReceive, EndReceive