bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Assembly:Anlamı bütünleşik kod olarak geçer.B-kod olarak adlandırılan bir programlama dili olan assembly , dosya bilgilerini içeren .Exe ve .Dll dosyalarını içinde barındıran dosya kümesinden oluşur.Assembly nin genel yapısı
-Manifest
-MetaData
-IL Kodu
-Kaynaklar olmak üzere 4 ana birimden oluşur.