AppDomain - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
.NET’te AppDomain nesnesi, içinde uygulamaların çalıştırıldığı izole edilmiş bir uygulama domain’ini temsil eder. İzolasyon, bir AppDomain’indeki süreçlerin ikinci bir AppDomain için ayrılan belleğe doğrudan erişememesinden kaynaklanır