App-V Server - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 App-V Server 
 
MDOP Paketi ile birlikte gelen Application Virtualization (Uygulama Sanallaştırma) ile sanal paketlere çevrilen uygulamaların, seçilen son kullanıcı bilgisayarlarına teslim edilmesinden sorumludur. Management Server’ın; App-V Yönetim ortamındaki Uygulama görevlerini, kayıtları ve izinleri gibi bilgileri alabilmesi için SQL Veritabanına ihtiyacı vardır.
 
Detaylı bilgiye aşağıdaki makale sayesinde ulaşabilirsiniz.
 
Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Application Virtualization