Aggregate - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
NetApp'ın disk grupları için kullandığı kavram. En temelde aggregate, yani disk grubu oluşturulur. Sonrasında Volume, en sonda LUN oluşturulur.