Advanced Group Policy Managment - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Grup politikalarının etkin yonetimini sağlamak imkanı veren "Microsoft Desktop Optimization Pack" bileşenidir. Sistem yöneticilerine yapılan değişikliklerin geçmişinin tutulması, GPO versiyonlarına erişme, değişiklikler öncesi "Check-in" ve "Check-out", rol temelli yönetim ve talep-onay-dağıtım mekanizması gibi imkanlar sağlar.