Active Directory Users And Computers ADUC - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Windows Active Directory mimarisinde kullanıcı, bilgisayar, grup vb objelerin yönetilmesi için kullanılan görsel yönetim aracıdır.