Active Directory External Trust - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Kendi içinde bulunduğunuz Forest dışındaki bir domain ile one way veya two-way ve nontransitive olmak üzere external trust oluşturabilirsiniz. Buradaki temel amaç Forest-trust ilişkisi olan iki Forest arasında olsa bile hızlı bir şekilde iletişim kurmak için child domainlerin bir birleri arasında external trust kurulabilir. Yani diğer domain içerisindeki bir child domain’ e erişmek için önce kendi forestınız içerisindeki root domain, ardından diğer forest’ ın root domaini derken hedefe uzun bir yoldan gitmek yerine direkt bir external trust ile bu işi hızlandırabilirsiniz.