ADO.NET - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
ADO, COM dönemi teknolojisinde kullanılan Active Data Objects anlamındadır. ADO.NET, bu teknolojinin managed koda doğal evrimidir.(Veri kaynaklarına bağlanmak için kullanılır.)

 
Ado.NET : ActiveX Data Object for .NET. Kısaca .NET çatısı altında veritabanı işlemleri yapmamızı sağlayan Microsoft teknolojisidir.Activex teknolojisi üzerine geliştirilmiştir.