envelope header

Aynı gündelik yaşamda kullandığımız mektupların üzerindeki bilgiler gibi mailler içinde bilgiler içeren bölüm olarak özetlenebilir. Bu bölümdeki bilgiler email message header içerisindeki 'To', 'From', 'Date' ve 'Subject' gibi outlook vb istemciler tarafından görüntülenmemektedir. Bu bölümde 'Return-Path', 'Reply-To', timestamps ve mail server' lar tarafından eklenen ek bilgiler yer almaktadır. Message header ve envelope header birleşerek bir mail için full header' ı oluşturur.