adsi edit

Tool Microsoft 2008 Server  administrative toolsun altında bulunur, Microsoft 2003 serverlarda ise download edilebilir,yine tools altında bulunur, Active Directory Servis arayüzü denilmekmektedir. Adsi edit ile active directory veritabanının (ntds.dit) partitionlarına bağlanıp,active directory veritabanı üzerinde işlem yapabiliriz.Arayüze adsiedit.msc yazarak girebiliriz.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773354%28WS.10%29.aspx#BKMK_InstallingADSIEdit